Valtionavustukset järjestöille

Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2018 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset järjestöille 2017

Hakuaika päättyy 12.5.2017 klo. 16.15