Opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoitetaan noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, ja siihen osallistujia on runsaat 23 000.

Lisätietoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -työryhmältä:

  • opetusneuvos Elisa Helin (perusopetus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 1280
  • opetusneuvos Minna Harmanen (perusopetus ja taiteen perusopetus), puh. 029 533 1481
  • opetusneuvos Teijo Koljonen (lukiokoulutus, vapaa sivistystyö), puh.029 533 1524
  • opetusneuvos Marjatta Säisä (ammatillinen koulutus), puh. 029 533 1439
  • erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1072
  • opetusneuvos Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus), puh. 029 533 1525
  • assistentti Tuula Kinnunen (assistenttipalvelut), puh. 029 533 1100

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen valtionavustushankkeet 2016

Opetushallitus on 29.4.2016 hyväksynyt vuoden 2016 hakukierroksen ratkaisuyhteenvedon. Hakemuksia saapui kaikkiaan 421, joissa haetun avustuksen määrä oli n. 40 000 000 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha oli kaikkiaan 8 426 000 euroa ja se jaettiin kaikkiaan 143 hankkeelle. Päätöskirjeet lähetetään sähköisesti toukokuun aikana.

Rahoitetut hankkeet.