Opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoitetaan noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, ja siihen osallistujia on runsaat 23 000.

Lisätietoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -työryhmältä:

 • opetusneuvos Elisa Helin (perusopetus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 1280
 • opetusneuvos Minna Harmanen (perusopetus ja taiteen perusopetus), puh. 029 533 1481
 • opetusneuvos Teijo Koljonen (lukiokoulutus, vapaa sivistystyö), puh.029 533 1524
 • opetusneuvos Marjatta Säisä (ammatillinen koulutus), puh. 029 533 1439
 • erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1072
 • opetusneuvos Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus), puh. 029 533 1525
 • assistentti Tuula Kinnunen (assistenttipalvelut), puh. 029 533 1100

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2018 valtion erityisavustukset, luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutusohjelma (15 op)

Opetushallitus on 2.5.2018 käsittelyt ja päättänyt opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2018 valtion erityisavustukset luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutusohjelmaan (15 op). Päätökset on lähetetty sähköisesti 2.5.2018. Päätöslista rahoitetuista hankkeista löytyy alta.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2018 valtion erityisavustukset

Opetushallitus on 27.4.2018 hallinnollisista syistä uudelleen käsitellyt ja ratkaissut 9.4.2018 tehdyt vastaavat toimenpiteet koskien opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtionavustushakemuksia. Päätöslista rahoitetuista hankkeista löytyy alta.

Opetushallituksen ratkaisu perustuu hakutiedotteessa olleisiin arviointikriteereihin:

 • koulutuksen tarvelähtöisyys
 • koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttaminen
 • koulutuksen tietoperustaisuus
 • kattava ja monipuolinen sisältö
 • pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
 • ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
 • hakijayhteisön osaaminen ja kokemus opettajien täydennyskoulutuksesta
 • kouluttajien pätevyys ja osaamisen ajantasaisuus
 • hankkeen organisointi ja toteutus
 • tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen
 • talouden realistisuus
 • tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksen toteuttamisessa.

Opetushallitus pyrkii lähettämään päätöskirjeet sähköisesti huhtikuun loppuun mennessä. Avustusten maksatusajankohta on 31.5.2018 mennessä.

Lisätietoa opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -työryhmältä:

opetusneuvos Elisa Helin (hanketalous- ja hallinto, hyvinvointi ja turvallisuusosaaminen, arviointiosaaminen), puh. 029 533 1280
opetusneuvos Minna Harmanen (perusopetus ja taiteen perusopetus, pedagoginen osaaminen, aineenhallinta ja ammatillinen osaaminen, kulttuurinen moninaisuus), puh. 029 533 1481
opetusneuvos Teijo Koljonen (lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, digitalisaatio ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen), puh.029 533 1524
opetusneuvos Marjatta Säisä (ammatillinen koulutus), puh. 029 533 1439
erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1072
opetusneuvos Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus, johtaminen ja kehittäminen), puh. 029 533 1525
assistentti Tuula Kinnunen (työryhmän assistentti ja tekninen tuki), puh. 029 533 1100
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Luku- ja kirjoitustaidon opettamisen ja oppimisen koulutusohjelman (15 op) vuoden 2018 valtionavustukset

Tämän valtionavustuksen osalta ratkaisu ja päätökset tehdään huhtikuun loppuun mennessä.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2018 valtion erityisavustukset haettavissa

Opetushallituksen sähköinen valtionavustusjärjestelmä ei ole käytettävissä 1.2. klo 16.30- 6.2. klo 8.00 välisenä aikana järjestelmään tehtävien päivitysten vuoksi. Pahoittelemme tilannetta.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2018 valtionavustukset ovat haettavissa 14.12.2017-31.1.2018 kello 16.15 asti.

Luku- ja kirjoitustaidon opettamisen ja oppimisen koulutusohjelman (15 op) vuoden 2018 valtionavustukset ovat haettavissa 14.12.2017-15.2.2018 kello 16.15 asti. Hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 15.2.2018 kello 16.15 (tieto päivitetty 25.1.2018).

Hakuaika on 14.12.2017-31.1.2018 kello 16.15. Luku- ja kirjoitustaidon opettamisen ja oppimisen koulutusohjelman (15 op) hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 15.2.2018 kello 16.15.