Varhaiskasvatuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät varhaiskasvatuksen valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Kaikille valtionavustusten vuoden 2016 hakukierroksella myönteisen päätöksen saaneille varhaiskasvatuksen hankkeille järjestetään kick-off -tilaisuus tiistaina 20.9.2016 klo 13–16. Paikkana on Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, Helsinki.

Lisätietoja antavat:

erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen, , +358 29 533 1525
opetusneuvos Elisa Helin, , +358 29 533 1280


Avustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, pedagogista toimintakulttuuria sekä pedagogiikan johtamista. Avustuksella tuetaan hankkeita, joissa varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista osaamista kehitetään muun muassa seuraavilla teemoilla: pedagogisten työtapojen sekä leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen, lasten osallisuuden vahvistaminen, kulttuurien välisen osaamisen lisääminen sekä toimintakulttuurin muutoksen johtaminen kohti oppivaa yhteisöä. Tarkoituksena on tukea johtajien ja muun henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa, joka tukee lasten kehitystä ja oppimista sekä hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen valtionavustusta vuodelle 2016 oli käytettävissä 3 700 000 euroa. Hakemuksia saapui 100, joista suomenkielisiä oli 89 ja ruotsinkielisiä 11. Valtionavustusta haettiin yhteensä lähes seitsemällä miljoonalla eurolla. Valtionavustus on jaettu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa hakutiedotteessa olevien valintaperusteiden mukaan. Opetushallitus päätti valtionavustuksen jaosta 28.6.2016. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 86 hankkeelle. Päätökset ovat lähteneet hakijoille sähköisenä.

Hakuaika päättyy 7.6.2016 klo 16.15.

 

Lisää aiheesta