Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019–2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön noin 12 miljoonaa euroa valtion vuoden 2018 talousarvion momentteihin sisältyvistä määrärahoista. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2019–2020.

Avustuksella katetaan 95 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 11.10.2018 ja päättyy 12.11.2018 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana.

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 11.10.2018 ja päättyy 12.11.2018 klo 16.15.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.