Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen enintään 6 500 000 euroa.
Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Matti Ranta, p. 029 533 1537
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525
Opetusneuvos Ulla Laine, p. 029 533 1597
Opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, p. 029 533 1371
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta tutoropettajatoiminnan kehittämiseen alueellisena yhteistyönä sekä tutoropettajien koulutuksen ja toiminnan pilotointiin hankelukioissa yhteensä enintään 1 000 000 euroa.
Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.