Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2016

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen 2016

Opetushallitus asetti haettavaksi 19.4.–17.5.2016 valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 259 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 17 000 000 €. Avustuksiin käytettävä määräraha oli 2 975 000 €.

Haku koostui kolmesta osiosta:

A Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa:

Haettu yhteensä 9 416 229 €

Myönnetty yhteensä 1 009 520 €

Myönteiset päätökset 15

Kielteiset päätökset 115

Yhteensä 130

B Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa:

Haettu yhteensä 5 929 998 €

Myönnetty yhteensä 1 591 680 €

Myönteiset päätökset 26

Kielteiset päätökset 61

Yhteensä 87

C Esi- ja perusopetuksen tietoverkkojen hankinnat:

Haettu yhteensä 1 651 238 €

Myönnetty yhteensä 373 800 €

Myönteiset päätökset 20

Kielteiset päätökset 22

Yhteensä 42

Rahoitetut hankkeet (pdf)


Hakutiedote 23/2016
(pdf)

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.