Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu – ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu

Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosina 2017 ja 2018.

Opetushallitus on 6.3.2017 myöntänyt perusopetuksen järjestäjille valtion erityisavustuksia kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.Erityisavustusta on myönnetty yhteensä 3 834 000 euroa 95 perusopetuksen järjestäjälle, joista 7 on ruotsinkielisiä. Hakemuksia saapui kaikkiaan 104. Haettujen avustusten määrä oli yhteensä 8 933 875 euroa. Kyseessä on Uusi peruskoulu -ohjelman Kärkihanke 1:n kielten opetusta koskeva kokeilu. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan muun muassa suomalaista kielivarantoa. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastaa perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Lisätietoja :

opetusneuvos Anu Halvari, puh 029 533 1277
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh 029 533 1596
opetusneuvos Paula Mattila, puh 029 533 1144
Undervisningsråd Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.