Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensointi valtionavustuksella

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa siirryttiin vuodesta 2017 alkaen läsnäolokuukausiin perustuvaan rahoitukseen 20.9. tilastointipäivänä läsnä olevien opiskelijoiden sijaan. Muutoksesta johtuen opetuksen järjestäjällä voi olla oppilaita, joiden rahoitus ei muodostu täysimääräiseksi ilman muutoksen kompensointia. Rahoitusmuutoksen kompensointiin on varattu valtionavustusmäärärahaa valtion vuoden 2017 talousarviossa enintään 8,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella ei kompensoida valmistavan opetuksen noin 33 prosentin yksikköhintatason leikkausta.
Kompensointi voi koskea niiden oppilaiden rahoitusta, joilla täyttyvät kaikki seuraavista ehdoista:
  • oppilas on ollut läsnä 20.9.2016 laskentapäivänä,
  • oppilas on aloittanut valmistavan opetuksen ennen 1.8.2016 ja
  • oppilaan valmistava opetus on kestänyt yli 4,5 kuukautta.
Hakemus tulee tehdä Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmässä täyttämällä sähköinen hakemuslomake 28.04.2017 klo 8:00 - 02.06.2017 klo 16.15 välisenä aikana.
 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.