Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset kärkihanke 1:n Uusi peruskoulu -ohjelman uuden pedagogiikan ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämiseen ja koulutukseen tutoropettajatoiminnalla vuonna 2017

Opetushallitus on 1.12.2017 myöntänyt vuoden 2017 valtionavustukset Tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen sekä Tutoropettajatoiminnan kehittämiseen alueellisesti. Hakemuksia saapui kaikkiaan 314, joissa haetun avustuksen määrä oli 19 998 339 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha oli kaikkiaan 9 800 000 euroa ja se jaettiin kaikkiaan 304 hankkeelle.

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.