Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen lukuvuonna 2018-2019

Opetushallitus on 16.4.2018 myöntänyt perusopetuksen järjestäjille valtion erityisavustuksia kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Hakijoille tarjottiin mahdollisuutta hakea kahdessa hakuryhmässä. Hakuryhmä A oli suunnattu toiminnan jatkamiseen hankkeissa, jotka saivat valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen tai lisäämiseen vuonna 2017. Hakuryhmä B oli suunnattu kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tähtäävän toiminnan käynnistäminen hakijoille, joille ei aikaisemmin ole myönnetty tätä valtionavustusta.

Erityisavustusta on myönnetty yhteensä 4,3 miljoonaa euroa siten, että hakuryhmässä A myönnettiin 3 427 000 euroa 81 opetuksen järjestäjälle ja hakuryhmässä B myönnettiin 873 000 e 37 opetuksen järjestäjälle. Hakuryhmään A saapui 81 hakemusta ja tässä hakuryhmässä haettiin avustuksia 6 073 530 eurolla. Hakuryhmään B saapui 43 hakemusta ja tässä hakuryhmässä haettiin avustuksia 2 414 949 eurolla.

Kyseessä on Uusi peruskoulu -ohjelman Kärkihanke 1:n kielten opetusta koskeva kokeilu. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan muun muassa suomalaista kielivarantoa. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastaa perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Rahoitetut hankkeet

  • Päätöslista hakuryhmä A (Toiminnan jatkaminen hankkeissa, jotka saivat valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen tai lisäämiseen vuonna 2017) (pdf)
  • Päätöslista hakuryhmä B (Uudet toimijat. Hakijat, jolle ei ole aikaisemmin myönnetty ko. valtionavustusta) (pdf)

Lisätietoja rahoitetuista hankkeista

Lisätietoja

Opetushallitus, valtionavustusten jakaminen:

  • opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus, puh 029 533 1277
  • opetusneuvos Annamari Kajasto, Opetushallitus, puh 029 533 1596
  • opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus, puh 029 533 1144
  • opetusneuvos Terhi Seinä, puh. 029 533 1263
  • undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, 029 533 1523

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.