Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtion erityisavustukset perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen

Opetushallitus on 11.6.2018 käsitellyt ja päättänyt valtion erityisavustukset perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen. Päätökset lähetetään sähköisesti. Päätöslista erityisavustusta saaneista organisaatioista löytyy alta.

Valtion erityisavustus perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen

Miten haluaisitte uudistaa koulutusta, jotta lapset ja nuoret saavat entistä paremmat mahdollisuudet oman oppimisensa ja elämänsä rakentamiseen? Millaista uutta osaamista, tekemistä ja kokeiluja tarvitaan, jotta kaikki koulut voisivat kehittää toimintaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa? Oletteko tunnistaneet tarpeen, mutta toimivimmat ratkaisut ovat vielä löytymättä?

Perusopetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen suunnatun valtionavustuksen tarkoituksena on tuoda uusia tapoja opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.2 määrärahasta valtionavustusta 6 miljoonaa euroa perusopetuksen innovaatio-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Haku on auki 20.3.-27.4.2018 klo 16.15 saakka.

Haku päättyy 27.4.2018 klo 16.15.

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.