Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2017

Opetushallitus asetti haettavaksi 26.4.–24.5.2017 valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 211 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 15 700 000 €. Avustuksiin käytettävä määräraha oli 3 850 000 €.

Opetushallitus päätti valtionavustusten jaosta 28.6.2017. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 54 hankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille sähköisenä.

Haku koostui kolmesta osiosta:

A. Varhaiskasvatus

Haettu yhteensä 4 808 403 €
Myönnetty yhteensä 1 343 159 €
Hakemuksia yhteensä 63 kpl
Myönteiset päätökset 19 kpl
Kielteiset päätökset 44 kpl

B. Esi- ja perusopetus

Haettu yhteensä 6 294 884 €
Myönnetty yhteensä 1 127 655 €
Hakemuksia yhteensä 87 kpl
Myönteiset päätökset 15 kpl
Kielteiset päätökset 72 kpl

C. Lukiokoulutus

Haettu yhteensä 4 588 291 €
Myönnetty yhteensä 1 379 186 €
Hakemuksia yhteensä 61 kpl
Myönteiset päätökset 20 kpl
Kielteiset päätökset 41 kpl

Hakuaika päättyy 24.5.2017 klo 16.15

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.