Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Valtionavustushaut

Valtion erityisavustus koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kaksikielisen opetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Koulun kerhotoiminnan tukeminen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kielten tutoropettajatoimintaan

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 2018

Opetushallitus asetti haettavaksi 20.3.–24.4.2018 valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 231 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 20 990 044 €. Avustuksiin käytettävä määräraha oli 4 375 000 €

Opetushallitus päätti valtionavustusten jaosta 5.6.2018. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 53 hankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille sähköisenä.

Haku koostui kolmesta osiosta:

A. Varhaiskasvatus

Haettu yhteensä 5 816 465 €
Myönnetty yhteensä 1 429 823 €
Hakemuksia yhteensä 69 kpl
Myönteisiä päätöksiä 20 kpl
Kielteisiä päätöksiä 49 kpl

B. Esi- ja perusopetus

Haettu yhteensä 9 215 198 €
Myönnetty yhteensä 1 415 891 €
Hakemuksia yhteensä 99 kpl
Myönteisiä päätöksiä 15 kpl
Kielteisiä päätöksiä 84 kpl

C. Lukiokoulutus

Haettu yhteensä 5 958 381 €
Myönnetty yhteensä 1 529 286 €
Hakemuksia yhteensä 63 kpl
Myönteisiä päätöksiä 18 kpl
Kielteisiä päätöksiä 45 kpl

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.