Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 2018

Opetushallitus asetti haettavaksi 20.3.–24.4.2018 valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 231 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 20 990 044 €. Avustuksiin käytettävä määräraha oli 4 375 000 €

Opetushallitus päätti valtionavustusten jaosta 5.6.2018. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 53 hankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille sähköisenä.

Haku koostui kolmesta osiosta:

A. Varhaiskasvatus

Haettu yhteensä 5 816 465 €
Myönnetty yhteensä 1 429 823 €
Hakemuksia yhteensä 69 kpl
Myönteisiä päätöksiä 20 kpl
Kielteisiä päätöksiä 49 kpl

B. Esi- ja perusopetus

Haettu yhteensä 9 215 198 €
Myönnetty yhteensä 1 415 891 €
Hakemuksia yhteensä 99 kpl
Myönteisiä päätöksiä 15 kpl
Kielteisiä päätöksiä 84 kpl

C. Lukiokoulutus

Haettu yhteensä 5 958 381 €
Myönnetty yhteensä 1 529 286 €
Hakemuksia yhteensä 63 kpl
Myönteisiä päätöksiä 18 kpl
Kielteisiä päätöksiä 45 kpl

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.