Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma, kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanoa tukeva opetushenkilöstökoulutus

Opetushallitus on 19.6.2017 hyväksynyt kieltenopetuksen varhentamista koskevan kokeilun toimeenpanoa tukevan opetushenkilöstökoulutuksen päätöslistan. Listaus rahoitetuista koulutushankkeista löytyy alta.

Haun tausta

Opetushallitus myönsi 6.3.2017 perusopetuksen järjestäjille valtion erityisavustuksia kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Avustusta myönnettiin yhteensä 3 834 000 euroa 95 perusopetuksen järjestäjälle, joista seitsemän on ruotsinkielisiä. Useissa avustetuissa hankkeissa on mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköitä.

Opetushallitus avasi 10.4.2017 täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetuksen varhentamista koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi. Hakuaika päättyi 12.5.2017 klo 16.15.
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on edellä mainituista hankkeista vastaavat opettajat ja varhaiskasvattajat.

Lisätietoja:

opetusneuvos Anu Halvari, puh 029 533 1277
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh 029 533 1596
opetusneuvos Paula Mattila, puh 029 533 1144
Undervisningsråd Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523

Lisätietoa jo päättyneestä hausta sekä rahoitetuista hankkeista on saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilta

Hakuaika päättyy 12.5.2017 klo 16.15.

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.