Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen 2017

Opetushallitus asetti haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Avustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten kielitaidon karttumista ja monipuolistumista kehittämällä kielikylpy- ja muun kaksikielisen opetuksen tarjontaa ja laatua. Avustukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäjille.

Hakuaika oli 9.5.-7.6.2017.

Lisätietoja antavat

Perusopetus
opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596,
opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144,

Varhaiskasvatus
erityisasiantuntija Kati Costiander, puh. 029 533 1526,

Esiopetus
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, puh. 029 533 1371,

Förfrågningar på svenska
undervisningsrådet Yvonne Nummela, puh. 029 533 1523,

Haku päättyy 7.6.2017

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.