Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Valtionavustushaut

Valtion erityisavustus koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kaksikielisen opetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Koulun kerhotoiminnan tukeminen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kielten tutoropettajatoimintaan

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen 2017

Opetushallitus asetti haettavaksi 2.5. - 31.5.2017 valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kv-toiminnan kehittämiseen. Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 92, joista viisi koski kansallista koordinointia. Haetun avustuksen määrä oli noin 2 000 000 €. Avustuksiin käytettävä määräraha oli yhteensä enintään 525 000 euroa.

Opetushallitus päätti valtionavustusten jaosta 30.6.2017. Valtionavustusta myönnettin yhteensä 58 hankkeelle. Päätökset on toimitettu hakijoille sähköisessä hakujärjestelmässä.

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.