Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset

Sivulta löytyvät esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hakutiedotteet ja -lomakkeet, hakuihin liittyvää taustatietoa ja raportointilomakkeita.

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen 2017

Koulun kerhotoiminnan kehittämisen valtionavustukset vuodelle 2017 on jaettu.

Kerhotoiminnan valtionavustusta vuodelle 2017 oli käytettävissä 5 865 000 euroa. Hakemuksia saapui 323. Suomenkielisiä hakemuksia oli 304 ja ruotsinkielisiä 19. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 321 ja kielteisiä päätöksiä 2. Valtionavustus on jaettu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa valintaperusteiden mukaisesti hakemuksille.

Valtionavustusta haettiin yhteensä lähes 10,8 miljoonalla eurolla. Valtionavustus on jaettu käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa valintaperusteiden mukaisesti pisteytetyille hakemuksille. Opetushallitus päätti valtionavustuksen jaosta 18.5.2017. Päätökset ovat lähteneet hakijoille sähköisenä.

 

Valtionavustusten raportointi

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Kansainvälistyminen

Taiteen perusopetus

Oppimisympäristöt ja TVT-opetuskäyttö

Kerhotoiminnan kehittäminen

  • Linkki 2016-2017 sähköiseen loppuraportointiin on lähetetty sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle.