Taiteen perusopetus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluva taiteen perusopetus / vuoden 2017 valtionavustus (erityisavustus)

Hankeraportit ja selvitykset vuoden 2017 valtionavustuksen käytöstä annetaan Opetushallitukselle 31.1.2019 mennessä selvityslomakkeella, joka löytyy tämän tekstin jäljessä olevasta linkistä.

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus (yleisavustus) vuonna 2018

Selvitykset vuoden 2018 taiteen perusopetuksen valtionavustuksen (yleisavustus) käytöstä annetaan Opetushallitukselle 29.3.2019 mennessä. Opetushallitus on lähettänyt 7.1.2019 linkin digitaaliseen selvityslomakkeeseen niille toimijoille, joille Opetushallitus myönsi muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraista valtionavustusta vuonna 2018.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluva taiteen perusopetus / vuoden 2018 valtionavustus (erityisavustus)

Hankeraportit ja selvitykset vuoden 2018 valtionavustuksen käytöstä annetaan Opetushallitukselle 31.1.2020 mennessä selvityslomakkeella, joka löytyy tämän tekstin jäljessä olevasta linkistä.