Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ajankohtaista vuoden 2019 rahoituksesta

Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuoden 2019 rahoituksessa. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutosten vaikutus on huomioitu valtionosuudessa alentamalla kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuden laskennassa käytettävää rahoitus-/valtionosuusprosenttia, jonka avulla valtionosuuden laskennallisesta perusteesta lasketaan valtionosuudensaajalle myönnettävän valtionosuuden määrä. Ammatillisen koulutuksen osalta vähennys on tehty laskettaessa ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen valtionosuuden laskennallista perustetta.