Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän taloustietojen vuoden 2018 raportoinnin alustava ohjeistus

Uudistuva ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä edellyttää käytäntöjen kehittämistä erityisesti talouden seurannan osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön seuranta ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen rakentuu pääosin ammatillisen koulutuksen järjestäjien raportoinnin tuottamien tietojen pohjalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön seurannalla tuetaan ennakointiin ja riskien hallintaan perustuvaa pitkäjänteistä ja kestävää ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja talouden hoitoa.

Ammatillisen koulutuksen taloustietojen raportoinnin ohjeistusluonnos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhdessä valmistelemat lomakkeet ja ohjeistuksen, joiden mukaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjät ilmoittavat uuden rahoitusjärjestelmän mukaiset koulutuksen järjestäjän tilinpäätökseen perustuvat tiedot vuodelta 2018.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän taloustietojen vuoden 2018 raportoinnin ohjeistusluonnos (pdf)

Lomake 1: Järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannnukset ja tuotot (pdf)

Lomake 2: Opetuskustannukset ja tuotot seurantaryhmittäin (pdf)

Opetuskustannusten seurantaryhmät, luonnos (pdf)

Seurantaryhmät (Excel)