Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ammatillisen koulutuksen kustannustiedon keruu vuodesta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien edustajista koostuneen kustannusten tiedonkeruun valmistelutyöryhmän alustavaan esitykseen perustuen koulutuksen järjestäjiä pyydetään varautumaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä uudistuvaan kustannuksia ja tuloja koskevaan tiedonkeruuseen vuodelta 2018.