Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Arvonlisäveron korvaaminen yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 i § mukaisesti yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvataan arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoihin.

Koulutuksen järjestäjät ovat vuosittain Opetushallitukselle ilmoitettavien kustannustietojen yhteydessä ilmoittaneet tiedot maksetuista arvonlisäveroista. Koulutuksen järjestäjien on tullut varautua siihen, että pystyvät antamaan toteutuneista maksetuista arvonlisäveroista tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot, sillä tieto ei enää jatkossa voi perustua arvioon.

Vuoden 2018 rahoituksessa yksityisen koulutuksen järjestäjän saama arvonlisäverokorvaus määräytyy yksityisten järjestäjien saaman perusrahoituksen suhteessa vuoden 2016 yksityisten koulutuksen järjestäjien toteutuneista arvonlisäverokustannuksista valtionosuudella rahoitetussa ammatillisessa koulutuksessa.

Yksityisten koulutuksen järjestäjien vuoden 2017 ilmoittamia arvonlisäverotietoja käytetään varainhoitovuoden 2019 arvonlisäverokompensaation perusteena.