Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Kevään 2018 perustietokysely

Opetushallitus on lähettänyt kevään 2018 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-3012-2017, 3.1.2018) lähetekirjeen ja koontilistan 3.1.2018. Kevään tilastointipäivän perustietokysely sisältää ainoastaan lukiokoulutuksen tiedonkeruun.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymistä varten tarvittavia tietoja ei kerätä enää tilastointipäivien tiedonkeruissa, vaan tarvittavat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisteri Kosken kautta. Koski-tietovarantoon siirtymisen aikana lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymiseen tarvittavat tiedot kerätään Koski-tietovarannon lisäksi vielä 20.1.2018 ja 20.9.2018 erillisillä tilastointipäivien tiedonkeruilla.

Tilastointipäivän tiedot tallennetaan tallennusjärjestelmän kautta 20.-30.1.2018 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu koulutuksen järjestäjille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Tiedonkeruut -sivuilla.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, Yhteystiedot .