Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Kevään 2019 perustietokysely

Opetushallitus on lähettänyt kevään 2019 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-1-2019, 2.1.2019) lähetekirjeen ja koontilistan 7.1.2019. Kevään tilastointipäivän perustietokysely sisältää ainoastaan lukiokoulutuksen tiedonkeruun.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymistä varten tarvittavia tietoja ei kerätä enää tilastointipäivien tiedonkeruissa, vaan tarvittavat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnallisen opinto- ja tutkintorekisteri Kosken kautta. Myös esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjillä on velvollisuus siirtää tai tallentaa uuteen KOSKI-tietovarantoon oppilas- ja opiskelijatiedot ja muut rahoituksen määräytymiseen tarvittavat tiedot ja tulevaisuudessa valtionosuusrahoitus lasketaan Koskesta haettavien tietojen perusteella. Siirtymävaiheen aikana lukiokoulutuksen tiedot kerätään edelleen myös erillisillä Opetushallituksen tiedonkeruilla.

Tilastointipäivän tiedot annetaan internetin kautta www-lomakkeilla 20.-30.1.2019 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu koulutuksen järjestäjille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Tiedonkeruut-sivuilla.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, Yhteystiedot .