Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Kustannuskysely 2017

Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017

Opetushallitus on lähettänyt 8.3.2018 valtionosuuden saajille kustannustiedonkeruuta koskevan kirjeen (OPH-454-2018) sekä koontilistan.

Tiedot annetaan tallennusjärjestelmän kautta 22.3.-19.4.2018 välisenä aikana. Kirjautuminen tallennusjärjestelmään tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jotka löytyvät kirjeen liitteenä olevalta koontilistalta. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Tiedonkeruut -sivuilla.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, Yhteystiedot .