Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2019 tapahtuu Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.
Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä tapahtuu järjestelmän hakulomaketta käyttäen eikä hakulomakkeen yhteyteen lisätä mitään liitetiedostoja. Hakemisen yhteydessä ei myöskään toimiteta enää hakemuksia tai muita asiapapereita postitse tai muulla tavoin Opetushallitukselle tai opetus- ja kulttuuriministeriöön.


Hakemus tulee tallentaa valtionavustusjärjestelmään 3.9. – 21.9.2018 välisenä aikana.

Tiedote (pdf)

Syksyn perustiedonkeruun lukiokoulutuksen lomake (pdf)

Syksyn perustiedonkeruun lukiokoulutuksen ohje (pdf)