Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2019 -julkaisu ja Opetushallituksen uudet nettisivut

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2019’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen yleisistä perusteista sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain. Julkaisu löytyy Opetushallituksen uusilta nettisivuilta osoittesta https://beta.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetus-ja-kulttuuritoimen-rahoitus-yksikkohintojen-ja-rahoituksen-1

Opetushallituksen verkkopalvelut uudistuvat, ja myös Valtionosuudet-yksikön uudet nettisivut löytyvät osoitteesta https://beta.oph.fi/fi/palvelut/valtionosuudet