Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Opetushallituksen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarkoitetut ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentamallit

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteet ovat uudistuneet vuoden 2018 alusta lukien. Uuden rahoitusjärjestelmän mukaisen rahoituksen arvioimiseksi Opetushallituksessa on laadittu koulutuksen järjestäjien apuvälineeksi kaksi yksinkertaistettua laskentamallia.
Laskentamallit on laadittu koulutuksen järjestäjän rahoituksen tason tai yksittäisen opiskelujakson rahoituksen arvioimiseksi käyttäjän antamilla lähtötiedoilla.
Laskentamallit antavat oikeilla lähtötiedoilla suuruusluokan joko koulutuksen järjestäjän rahoituksesta tai yksittäisen opiskelujakson perus- ja suoritusrahoituksen määrästä. Laskentamallien käyttö on käyttäjän vastuulla eikä Opetushallitus vastaa mahdollisista mallin käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Rajallisten resurssien vuoksi Opetushallitus ei voi antaa käyttäjätukea mallien käyttöön. Mahdollisista virheistä tai kehitysehdotuksista voi lähettää viestiä osoitteeseen .
Taulukot on suojattu ilman salasanaa. Taulukoissa vihreät ruudut ovat alasvetovalikoita ja keltaisiin ruutuihin käyttäjä syöttää haluamiaan lähtötietoja.
Laskentamallien oikeudet omistaa Opetushallitus ja mallien kaupallinen käyttö on kielletty.

Järjestäjäkohtaisen rahoituksen laskenta painokerroin ja suorituspisteet vuosi 2017 tiedot (Excel)
Opiskelujakson suoritus- ja perusrahoituksen arviolaskentamalli 2018 OPH (Excel)