Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2018 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-1064-2018, 22.8.2018) lähetekirjeen ja koontilistan 5.9.2018.
Tilastointipäivän tiedot tallennetaan tallennusjärjestelmän kautta 20.-30.9.2018 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu koulutuksen järjestäjille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Tiedonkeruut -sivuilla.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen määräytymistä varten tarvittavia tietoja ei kerätä enää tilastointipäivien tiedonkeruissa, vaan tarvittavat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään Koski-palvelun kautta tutkintokoulutuksen ja valmentavien koulutusten osalta. Muun ammatillisen koulutuksen opiskelijavuositiedot kerätään vuoden 2018 kustannustiedon keruun yhteydessä. Koski-tietovarantoon siirtymisen aikana lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymiseen tarvittavat tiedot kerätään Koski-tietovarannon lisäksi vielä erillisillä tilastointipäivien tiedonkeruilla.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, Yhteystiedot .