Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Tiedote (OPH-61-2019) esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat 20.9. tilastointipäivän tietojen korjaukset

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019 (62/221/2018) on postitettu valtionosuudensaajille 10.1.2019. Rahoituspäätöksen liitteenä oli tiedote koskien esi- ja perusopetuksen rahoitusta ja rahoitukseen vaikuttavien tilastointikorjauksien tekemistä.