Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2018 keskimääräiset yksikköhinnat

Valtioneuvosto on vahvistanut 16.11.2017 valtion rahoituksen perusteena käytettävät arvonlisäverottomat keskimääräiset yksikköhinnat lukiota, opetustuntien perusteella rahoitettavaa taiteen perusopetusta ja kansalaisopistoja varten.

Näiden keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää koulutuksen järjestäjille kunkin mainitun koulutusmuodon valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat.

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2018