Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vuodelle 2019 määräytyvä rahoitus aikuisten perusopetukseen ja perusopetukseen
valmistavaan opetukseen

Opetushallitus on lähettänyt 31.10.2018 tiedotteen (OPH-2435-2018) koskien vuodelle 2019 määräytyvää rahoitusta aikuisten perusopetukseen ja perusopetukseen
valmistavaan opetukseen.

Opetuksen järjestäjille myönnettävä arvioitu valtionosuusrahoitus aikuisten perusopetukseen eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetukseen ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen määräytyy vuodelle 2019 vuoden 2017 toteuman perusteella.

Jos opetuksen järjestäjä ei ole ilmoittanut näiden kahden opetuksen osalta toteumia vuodelle 2017, ei opetuksen järjestäjälle myöskään muodostu rahoitusta varainhoitovuodelle 2019 ko. opetuksien osalta. Mikäli opetusta on kuitenkin suunnitteilla järjestää vuonna 2019, saadakseen rahoitusta opetuksen järjestäjien tulisi viipymättä ilmoittaa toteuma-arvio Opetushallitukselle.

Vastaavasti niiden järjestäjien, jotka ovat ilmoittaneet aikuisten perusopetuksen ja/tai perusopetukseen valmistavan opetuksen toteumia vuodelle 2017, mutta eivät enää järjestä opetusta vuonna 2019, tulisi ilmoittaa asiasta Opetushallitukselle, jotta rahoitus voidaan korjata.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet Opetushallituksen tiedotteessa (pdf).