Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vuoden 2017 kustannuksia ja suoritteita koskevien tietojen tarkistaminen

Opetushallitus pyytää tarkistamaan vuoden 2017 kustannuksia, tuloja ja suoritteita koskevat alustavat tarkistus- ja vertailuraportit. Koulutuksen järjestäjille/ylläpitäjille tarkistettavaksi pyydetyt alustavat raportit on viety Opetushallituksen internet-sivuille osoitteeseen https://vos.oph.fi/rap/kust/alustavat/

Tiedoissa havaitut puutteet ja virheet tulee korjata. Kirjautuminen www-palveluun tapahtuu kustannuskyselyn tapaan osoitteeseen https://vos.oph.fi Opetushallituksen kirjeen OPH-454-2018 liitteenä olevilla käyttäjätunnuksilla. Käyttäjän ensimmäisellä kerralla vaihtama salasana on edelleen voimassa. Korjausten tekeminen internetissä on mahdollista 28.5. - 8.6.2018.

Vuoden 2017 kustannuksia ja suoritteita koskevien tietojen tarkistaminen (pdf)

Erityiset tarkistuskohteet / kustannukset ja suoritteet 2017 (pdf)