Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vuoden 2019 ja vuoden 2018 asukaskohtainen kunnan rahoitusosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannusten rahoitukseen osallistuvat kunnat ja valtio yhdessä. Vuodesta 2018 alkaen kunnan omarahoitusosuus lasketaan erikseen lukiokoulutukseen ja erikseen ammatilliseen koulutukseen.

Vuodelle 2019 laskettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 78,07 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuteen sisältyy myös laskennallista ammattikorkeakoulujen osuutta 14,69 euroa/asukas. Ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus lasketaan valtion talousarviossa määritellyn ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun määrärahan, maan asukasmäärän sekä kunnan asukasmäärän perusteella. Vuonna 2019 ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuus on 174,25 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omarahoitusosuudet yhteensä vuonna 2019 ovat 252, 32 euroa/asukas.

Varainhoitovuoden lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa lukiokoulutuksen kunnan omarahoitusosuuden varainhoitovuoden opiskelijamäärien mukaiseksi. Vuoden 2018 tarkistettu lukiokoulutuksen kunnan rahoitusosuus on 78,67 euroa/asukas. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kunnan omarahoitusosuudet yhteensä vuonna 2018 ovat 253, 23 euroa/asukas.