Rahoitustiedot ja raportit

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmästä tuotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön
yksikköhinta-, suorite- ja rahoituspäätösten liiteraporttien lisäksi runsaasti erilaisia raportteja,
jotka sisältävät tietoa rahoitettavasta toiminnasta.

Tietokannastamme voi hakea

  • kustannustilastoja
  • oppilas- ja opiskelijamääräraportteja
  • yksikköhintoja
  • rahoituspäätöksiä
  • tulosmittarit ja tulosindeksin.

Raportteja voi valita joko valmiista raporttiluetteloista tai tekemällä oman raporttiluettelon itsevalitsemistaan raporteista. Yksittäisiä valtionosuuden saajia koskevia tietoja voi hakea saajittain tai raporteittain.