Tiedonkeruut

Opetushallitus kerää koulutuksen kustannus- ja suoritetietoja valtionosuusjärjestelmän ylläpitoa, kustannusseurantaa ja koulutuksen arviointia varten. Tilastointipäivinä 20. tammikuuta ja 20. syyskuuta kerätään oppilas- ja suoritemäärätietoja ja huhtikuussa käyttökustannustietoja. Kutakin kyselyä koskevalle taustasivulle on koottu ohjeet kustannus- ja oppilasmäärätietojen toimittamisesta sekä muita valtionosuusjärjestelmään liittyviä ohjeita.

Kevään perustietokysely 20.1.2019

Syksyn perustietokysely 20.9.2018

Kustannuskysely 2018