Tietoa rahoitusjärjestelmästä

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kuntien lisäksi rahoitusjärjestelmä kattaa kuitenkin myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja kuntayhtymät.

Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan

  • koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
  • osaa esi- ja perusopetuksesta
  • lukiokoulutusta
  • ammatillista koulutusta
  • kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta.

Lisäksi järjestelmä kattaa opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminnan. Ahvenanmaalla järjestetty koulutus ei kuulu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän piiriin.

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2018’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.