Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjausta ja rahoitusta sekä koulutuksen järjestämistä ja tutkintoja. Reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Keskeistä on kehittää ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedonkeruusta. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #reformintuki

Ajankohtaista

Vuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 lisärahoituksen hakeminen (11.10.2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 4.10.2018 kirjeen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta ja järjestää lokakuussa kaksi webinaaria aiheesta.

Kohtaamisia ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivillä (8.10.2018)

Kaikille kiinnostuneille avoin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hankepäivä järjestettiin 4.10.2018 Helsingissä. Hankepäivässä tutustuttiin käynnissä oleviin hankkeisiin, jaettiin kehittämistyön tuloksia ja osaamista ja verkostoiduttiin muiden kanssa.

Ammatillisten tutkintojen kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet ePerusteet-palvelussa (20.9.2018)

Ammatillisten tutkintojen kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet löytyvät jatkossa ePerusteet-palvelusta. 1.8.2018 voimaan tulleiden ammatillisten perustutkintojen kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Ammatillisen koulutuksen Amis-palautekyselyt 1.7.2018 alkaen (6.7.2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella 415/2018 ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävistä opiskelijapalautekysymyksistä. Lausuntokierroksen perusteella joihinkin opiskelijapalautekysymyksiin on tehty muutoksia, jonka takia valtakunnalliset kyselyt uudistuvat joiltain osin. Uudet valtakunnalliset kyselypohjat otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen ja ne on tallennettu Arvo-järjestelmään valmiiksi.

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille (12.6.2018)

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa -määräys voimaan 1.6.2018 (16.5.2018)

Opetushallitus on antanut määräyksen Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa, joka tulee voimaan 1.6.2018. Määräys sisältää tutkintokohtaiset terveydentila- tai toimintakykyvaatimukset ammatillisen koulutuksen asetuksen 20 §:ssä mainittuihin tutkintoihin, joihin sovelletaan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia säädöksiä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen - määräys voimaan (13.4.2018)

Opetushallituksen määräys tulee voimaan huhtikuussa. Määräyksessä säädetään tunnustetun osaamisen mitoituksesta ja arvosanojen muuntamisesta. Määräys sisältää taulukon 1.8.2015 - 31.7.2018 voimassa olleiden perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien tunnustamisesta 1.8.2018 voimaan tulevien perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin ja taulukon lukiokurssien tunnustamisesta perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin.

Reformilähettiläiden työ alkanut vauhdikkaasti (12.4.2018)

Ammatillisen koulutuksen reformilähettilästoiminta on hyvässä vauhdissa ja kaikki 20 lähettilästä ovat jo lähteneet kentälle. Koulutuksen järjestäjät ovat kutsuneet heitä monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kertomaan reformin toimeenpanoon liittyvistä asioista tai tiedottamaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.

Opaslehtisiä ammatillisen koulutuksen järjestämisen tueksi (29.3.2018)

Opetushallitus on laatinut opaslehtiset näyttöjen suunnitteluun ja järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä erityisen tuen järjestämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Parasta osaamista -verkostohankkeessa tapahtuu (23.3.2018)

Parasta osaamista -verkostohankkeessa on selvitetty opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita, toteutettu osaamisen kehittämisen kokeiluja ja huhti-toukokuussa hanke järjestää kaksi seminaaria.

Näytä kaikki

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
11.10.2018