Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjausta ja rahoitusta sekä koulutuksen järjestämistä ja tutkintoja. Reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Keskeistä on kehittää ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedonkeruusta. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #reformintuki

Ajankohtaista

Uusi julkaisu: Reformi tavoitteista toiminnaksi – kokemuksia ammatillisen koulutuksen johtamisesta (13.11.2018)

Julkaisu koostuu ammatillisen koulutuksen johtajille tehdyn kyselyn tuloksista, opiskelijahaastatteluista ja artikkeleista, joissa ammatillisen koulutuksen johtajat ja työelämän edustajat kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään reformiin valmistautumisesta, sen käytännön toteuttamisesta ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Uutta englanninkielistä esittelymateriaalia ammatillisesta koulutuksesta (9.11.2018)

Finnish VET in a nutshell -esite on päivitetty. Verkosta löytyy nyt myös englanninkielinen video uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta.

Haettavana valtionavustus ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivien järjestämiseen (8.11.2018)

Kansainvälisyyspäivät järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa alkuvuodesta 2019. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 30.11.2018 mennessä.

Ehdota opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi (5.11.2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus haluavat nostaa esiin ja palkita ammatillisen koulutuksen opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Voit ehdottaa opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi 30.11.2018 mennessä. Palkinnot jaetaan Educa-messuilla tammikuussa.

Haettavana miljoona euroa ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen (5.11.2018)

Valtionavustuksen painopisteitä ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta, palautetiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.

Tarkennus lukio-opintojen ja korkeakouluopintojen tunnustamiseen (26.10.2018)

Koulutuksen järjestäjien erilaisista tulkinnoista johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijat ovat tarkentaneet ohjeistusta lukio-opintojen ja korkeakouluopintojen tunnustamisesta ammatillisiin tutkintoihin.

Valtionavustuksia haettavissa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen (22.10.2018)

Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja valtionavustuksia haettavissa osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen sekä pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi.

Parasta-hankekokonaisuudesta hyötyä kaikille! (18.10.2018)

Parasta osaamista, Parasta palvelua, Parasta digitukea ja Parasta digiohjausta -hankekokonaisuudella kehitetään ratkaisuja ja tuetaan reformin toimeenpanossa.

Vuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 lisärahoituksen hakeminen (11.10.2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 4.10.2018 kirjeen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta ja järjestää lokakuussa kaksi webinaaria aiheesta.

Kohtaamisia ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivillä (8.10.2018)

Kaikille kiinnostuneille avoin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hankepäivä järjestettiin 4.10.2018 Helsingissä. Hankepäivässä tutustuttiin käynnissä oleviin hankkeisiin, jaettiin kehittämistyön tuloksia ja osaamista ja verkostoiduttiin muiden kanssa.

Näytä kaikki

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
13.11.2018