Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

Työelämätoimikunnat antavat lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriölle osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmista. Lisäksi työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Työelämätoimikuntien tehtävät (pdf)

Työelämätoimikunnat ja niiden toimialaan kuuluvat tutkinnot (pdf)

Ammatilliset tutkinnot työelämätoimikuntien toimialoissa 1.1.2019 (pdf)

Työelämätoimikuntien kokoonpanot

Opetushallitus asetti ensimmäiselle kolmevuotiskaudelle (v. 2018-2020) 39 työelämätoimikuntaa ja niihin 328 jäsentä seuraavasti: 104 työnantajien edustajaa, 104 työntekijöiden edustajaa, 20 itsenäisten ammatinharjoittajien edustajaa ja 100 opetusalan edustajaa.

Työelämätoimikuntien osaaminen kattaa laajasti toimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ja edustaa työelämän toimijoita. Lisäksi kokoonpanoissa huomioitiin koulutuksen järjestäjien tasapuolinen osallistuminen, ruotsin kielen osaaminen ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma.

Työelämätoimikuntien kokoonpanot (päivitys 3.1.2019) (pdf)

Työelämätoimikuntien sihteerit (pdf)

Lisätietoja

Jaana Villikka-Storm
puh. 029 533 1588

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.02.2019