Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

Jos työelämätoimikunta havaitsee tutkintojen järjestämisessä puutteita, niistä toimitetaan tieto opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työelämätoimikunnat voivat antaa myös lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriölle osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmista. Lisäksi työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Työelämätoimikuntien tehtävät (pdf)

Työelämätoimikuntien kokoonpanot

Työelämätoimikuntien jäsenhaku herätti laajaa kiinnostusta. Toimikuntiin ehdotettiin lähes tuhatta henkilöä. Niistä avoimen haun kautta saatiin yli 550 kiinnostuksen ilmaisua ja ilmiantoa. Työelämän järjestöt esittivät melkein 500 henkilöä.

Opetushallitus asetti ensimmäiselle kolmevuotiskaudelle (v. 2018-2020) 39 työelämätoimikuntaa ja niihin 328 jäsentä seuraavasti: 104 työnantajien edustajaa, 104 työntekijöiden edustajaa, 20 itsenäisten ammatinharjoittajien edustajaa ja 100 opetusalan edustajaa.

Työelämätoimikuntien osaaminen kattaa laajasti toimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot ja edustaa työelämän toimijoita. Lisäksi kokoonpanoissa huomioitiin koulutuksen järjestäjien tasapuolinen osallistuminen, ruotsin kielen osaaminen ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma.


Työelämätoimikunnat toimikaudella 1.1.2018–31.12.2020 (pdf)

Työelämätoimikuntien kokoonpanot 2018 (pdf)

Työelämätoimikuntien sihteerit (pdf)

Lisätietoja

Jaana Villikka-Storm
puh. 029 533 1588

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
21.05.2018