Rahoitus ja tiedonkeruu

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu painottamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitusmallin peruselementit ovat perusrahoitus (opiskelijavuodet), suoritusrahoitus (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja strategiarahoitus. Uusi rahoitusmalli otetaan käyttöön asteittain.

Kokonaisrahoituksen jakautuminen

Koulutuksen järjestäjälle myönnetään vuosittain ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus laskennallisin perustein. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

Kustannustietoja kerätään vuodesta 2018 eteenpäin rahoituspäätösten vaatimia tiedonkeruita varten ja rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi uuden lainsäädännön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2017 kustannukset kysytään järjestäjiltä vuoden 2017 tiedonkeruujärjestelmän mukaisesti.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.02.2019