Tutkintorakenne

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne määrittää, mitä ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja on mahdollista suorittaa. Tutkintorakenne muuttuu vuoteen 2019 mennessä siten, että noin 360 tutkinnosta määrä putoaa yli puolella.

Tutkintojen määrän kehittyminen:

Tutkintorakenteen uudistuminen merkitsee, että tarjontaan tulee uusia nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja ja samalla nykyisiä toisinaan hyvinkin kapea-alaisia tutkintoja katoaa. Uusiin tutkintoihin sisällytetään nykyisten tutkintojen osaaminen siten, kuin työelämässä sille on tarvetta. Uudet tutkinnot tarjoavat laaja-alaisemmin erilaisia valinnan mahdollisuuksia suunnata osaamista työelämän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.02.2019