Säädökset ja ohjeet

Opetusta ohjaillaan erilaisilla päätöksillä, jotta opetus olisi mahdollisimman laadukasta ja tasapuolista. Päätöksiä on eri tasoisia: sitovia lakeja ja määräyksiä, mutta myös suuntaa näyttäviä ohjeita ja kannanottoja.

Tähän osioon on koottu

  • koulutusta koskevat lait ja asetukset
  • opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet
  • yleiset ohjeet ja suositukset
  • ohjeita koulutuksen kansainvälisyydestä
  • laadunhallinnan ohjeita
  • turvallisuuteen ja oppilashuoltoon liittyviä ohjeita
  • koulutuksen järjestäjien väliseen yhteistyöhön liittyviä ohjeita.