Käännössuosituksia

Opetushallinnon sanasto

Opetushallitus on koonnut opetushallinnon keskeisten käsitteiden sanaston sekä englanniksi että ruotsiksi. Englanninkieliset vastineet on ensisijaisesti haettu brittienglannista. Ruotsinkieliset termit ovat pääosin Opetushallituksen Finsk-svensk utbildingsordlista -julkaisusta (2005). Sanastojen koonnissa on hyödynnetty myös mm. Eurydice- ja Cedefop-verkostojen sekä OECD:n käyttämää terminologiaa ja koulutusalan sanastoa. Vastineita valittaessa on pyritty yksiselitteisyyteen, läpinäkyvyyteen ja helppokäyttöisyyteen.

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut tutkintotodistusten liitteet

Opetushallitus tuottaa kansainväliseen käyttöön tarkoitetut tutkintotodistuksen liitteet (Europass Certificate Supplement). Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä annetaan perustietoa suoritetusta koulutuksesta sekä sen tuottamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Europass-liitteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja Europass-liitteistä Europass-sivuilta.

Ammatillisten tutkintojen nimikkeiden käännökset

Ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on käännetty ruotsiksi ja englanniksi.

Ammatillisen koulutuksen suomi-viro -sanasto

Sanasto on tuotettu vuonna 2007 toteutetussa HETA – Suomen ja Viron ammatillinen koulutus -hankkeessa.
Koulutusalan sanasto viro-suomi (pdf)
Koulutusalan sanasto suomi-viro ja (pdf)