Koulutodistuksen kieli ja kääntäminen

Perusopetuksessa oppilaalle annettava todistus on aina annettava koulun opetuskielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Koulu voi kuitenkin halutessaan antaa oppilaalle todistuksesta käännöksen. Todistus on syytä käännättää auktorisoidulla kielenkääntäjällä, koska kopion tietojen tulee olla paikkansapitäviä ja täten käännöksen on vastattava alkukielistä tekstiä. Koulu voi pyytää myös oppilasta hankkimaan kielenkääntäjältä käännöksen, jonka koulu sitten vahvistaa.

Todistuksen kääntämisen kustannuksista vastaa oppilas, joka haluaa itselleen käännetyn todistuksen. Kouluille ei ole säädetty velvollisuutta antaa todistusta muulla kuin koulun opetuskielellä. Vaikka perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden ilmaiseen perusopetukseen, täyttää koulu velvoitteensa antamalla oppilailleen koulun opetuskielisen ilmaisen todistuksen. Koulu voi halutessaan korvata kääntämisen kustannukset, mutta velvollisuutta tähän sillä ei ole.

Edellä todettu koskee myös lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Korkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään kansainväliseen käyttöön tarkoitetusta todistuksen liitteestä.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

kielet, todistus

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.