Laadunhallinnan tuki

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen muodot mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen.

Kansallisen laatuverkoston kokoontuminen maanantaina 7.5. Vaasassa

Kansallisen laatuverkoston kokoontuminen järjestettiin 7.5.2018 Vaasassa, Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A.

Kokoontumisen teemana oli erityisesti riskien hallinta ja turvallisuus osana laadunhallintaa.

Tilaisuuden materiaalit.

 

Työvälineitä