Laadunhallinnan tuki

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen muodot mukaan lukien työpaikoilla tapahtuvan oppimisen.

Oma polku osaamiseen - yksilölliset, joustavat opintopolut -seminaari 3. - 4.5.2018

Oma polku osaamiseen – seminaarin tavoitteena oli kehittää ja levittää jo käytössä olevia ammatillisen koulutuksen hyviä käytäntöjä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamisesta sekä antaa valmiuksia niiden laadunhallintaan. Seminaari oli tarkoitettu erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä pedagogisesta toiminnasta ja laadun kehittämisestä vastaaville.

Teemaryhmien case-esitykset:

Tilaisuuden materiaalit.

 

Työvälineitä