Eurooppalainen laatuverkosto EQAVET

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaiseksi viitekehykseksi annettiin 18. kesäkuuta vuonna 2009. Viitekehys sisältää laadunvarmistuksen eri vaiheet: suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistus. Kullekin vaiheelle on myös asetettu yhteisiä laatuvaatimuksia ja ohjeellisia kuvaajia, joilla tarvittaessa tuetaan viitekehyksen täytäntöönpanossa jäsenmaissa ja koulutuksen järjestäjän tasolla. Lisäksi viitekehyksen liitteenä on joukko indikaattoreita, joista jäsenmaat voivat valita sopivimmat tukemaan ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja/tai järjestäjien arviointia ja laadun parantamista. Keskeisinä toimijoina viitekehyksen käytäntöön viemisessä ovat kansalliset laadunvarmistuksen yhteyspisteet, jollaisena Suomessa toimii Opetushallitus.

EQAVET-laatuverkoston työryhmässä on tuotettu tukimateriaalia eurooppalaisen viitekehyksen ja eri jäsenmaiden kokemusten pohjalta ammatillisen koulutuksen järjestäjille, jotka ovat aloittamassa systemaattista laatutyötä.

EQAVET-uutiskirjeet