Itsearviointi

Perehdytystilaisuudet - toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi

Opetushallitus järjesti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutuksen järjestäjille itsearvioinnista kuusi alueellista perehdytystilaisuutta sekä kolme jatkoperehdytystilaisuutta.

Perehdytystilaisuuksien tavoitteena oli tukea koulutuksen järjestäjiä valmistautumisessa vuoden 2015 alussa tehtyyn laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin. Itsearvioinnin tavoitteena on puolestaan auttaa koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan jatkuvassa parantamisessa sekä tuottaa kokonaiskuva ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tilasta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin tuloksia käytetään myös yhtenä tausta-aineistona koulutuksen järjestämislupia myönnettäessä.

Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Paikalliset koulutuksen järjestäjät vastasivat tilaisuuksien käytännön järjestelyistä.

Jatkoperehdytys 13.1.015, Oulu (ammattiopisto Luovi)

Tilaisuus oli jatkoa Oulussa 29.10. pidetylle kriteeristön perehdytystilaisuudelle. Tilaisuuden painotus oli kriteerien tulkinnassa ja siellä käytiin tarkemmin läpi eri arviointikohtien arviointikriteerit.

Jatkoperehdytys 15.1.2015, Vaasa

Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaamisen työseminaari oli jatkoa Vaasassa 31.10. pidettyyn seminaariin. Tavoitteena oli, että osallistujat saavat valmiudet suunnitella ja toteuttaa itsearviointi sekä oppivat tuntemaan laatujärjestelmän kriteeristöineen ja menetelmineen. Työseminaarissa käytiin läpi kriteeristöjä niissä tiimeissä, jotka itsearvioinnissa toimivat yhdessä.

Jatkoperehdytys 16.1.2015, Helsinki (Helsingin Diakoniaopisto)

Tilaisuus oli jatkoa Helsingissä 22.10. pidetylle kriteeristön perehdytystilaisuudelle.Tilaisuuden painotus oli kriteerien tulkinnassa ja tilaisuudessa käytiin tarkemmin läpi eri arviointikohtien arviointikriteerit.

Tilaisuus löytyy verkosta:

Perehtytys 20.10.2014, Joensuu (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Perehdytys 22.10.2014, Helsinki (Helsingin Diakoniaopisto)

Perehdytys 29.10.2014, Oulu (Ammattiopisto Luovi)

Perehdytys 31.10.2014, Vaasa (Vaasan ammattiopisto, Vasa yrkesintsitut, kaksikielinen tilaisuus)

Perehdytys 3.11.014, Jyväskylä (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä)

Perehdytys 7.11.2014, Turku (Turun ammatti-insituutti)